We believe in designing sustainable working
environments through acoustics and ergonomics.

ERGONOMICKÝ KALKULÁTOR / ERGONOMIC CALCULATOR

zadejte svoji tělesnou výšku / enter your body height


 cm
cm

 

Díky tomuto jednoduchému kalkulátoru zjistíte rychle a snadno
orientační výšku vašeho výškově nastavitelného stolu a pracovní židle.
KLÍČOVÉ BODY
• V rozvinutých zemích lidé v průměru sedí tři až osm hodin denně.
• Dlouhodobé sezení může vést k úrazu, onemocněním srdce a únavě.
• Odborníci doporučují stát pět až dvacet minut každou hodinu.
• Výškově nastavitelný nábytek může snížit čas strávený sezením až o 60 procent.
• Proškolením na způsob nastavování kancelářského nábytku se
násobí jeho přínos.
This ergonomic assessment tool is a quick and easy solution for
determining approximate height for your sit – stand desk and chair.
KEY POINTS:
• In developed countries, people on average sit 3 to 8 hours a day.
• Prolonged sitting can cause injury, heart disease, and fatigue.
• Experts recommend standing 5 to 20 minutes each hour.
• Height-adjustable furniture can reduce sitting time by up to 60 percent.
• Training on how to adjust furniture multiplies its benefits.

Herman Miller Locale

Herman Miller Layout Studio Exchange Herman Miller Ratio

 

Seďte. Stůjte. Hýbejte se. Zopakujte to.
Důležitost pohybu jako přirozené součásti pracovního dne
Čtěte více...
Sit. Stand. Move. Repeat it.
The importance of movement as a natural part of the working day
Read more...

Ergonomičtí specialisté doporučují:
- každou hodinu stát 5-20 minut
- během 1 hodiny změnit pracovní pozici 2krát až 4krát
- kratší pravidelné státní je prospěšnější než dlouhé nahodilé
- nestát nehybně, ale hýbat se
- fáze stání by neměla trvat déle než 20 minut

Ergonomists recommend:
- standing 5-20 minutes each hour
- change the working posture 2-4 times each hour
- standing briefly but more oft en is healthier then long but rare standing
- non static standing
- standing phase should not be longer then 20 minutes

 

cre8 s.r.o., Květinková 2592/12a, 130 00 Praha 3
Jan Bastař M: +420 724 257 443 E:jan@cre8.cz | Michal Havrda M: +420 603 506 256 E:michal@cre8.cz