Pokud se vám tato zpráva nezborazí správně klikněte zde.
NEWS
01/únor 2015
Uspořádání kancelářského prostoru
Koncept Living Office přináší škálu prostor optimalizovaných tak, aby podporovaly práci a vzájemnou interakci.
Nazýváme je settings – uspořádání. Každé z deseti následujících typů uspořádání má svůj specifický účel, rozsah a stupeň podpory interakce. Každé lze uzpůsobit tak, aby odpovídalo účelu, bylo osobité a podporovalo pracovní úkony.
Haven
Haven představuje malé útočiště pro soustředěnou cílenou práci bez rušivých elementů – nebo případně pro odpočinek. Může ho tvořit samostatná místnost, jako například oddělená kancelář, nebo částečně kryté a chráněné místo v otevřeném prostoru. V závislosti na plánovaném využití může toto uspořádání nabízet pracovní plochy a ergonomické sezení, nebo mít naopak odpočinkovější nádech.
Hive
Hive představuje seskupení jednotlivých pracovních míst vybavených ergonomickým sezením. Právě vzájemná blízkost jednotlivých míst pomáhá posouvat daný úkol kupředu. Variabilita prostorového uspořádání, počet úložných prostor a oddělení přepážkou určují charakter tohoto prostoru a umožňují věnovat se specifickým činnostem, pro které je určeno.
Jump Space
Jump Space sestává ze snadno přístupných pracovních míst, která umožňují vykonat určitou práci v čase vymezeném mezi jinými činnostmi. Jump Space pomáhá propojovat zaměstnance z různých míst nebo týmů, kteří by se jinak nepotkali.
Clubhouse
Clubhouse představuje seskupení pracovních míst patřících jednomu týmu, který se věnuje určitému dlouhodobému projektu. Široká škála míst pro individuální a týmovou práci vybavených ergonomickým sezením umožňuje zaměstnancům snadno a intuitivně se pohybovat mezi jednotlivými pracovními úkoly a činnostmi, zatímco využívají různé technické vybavení - pevné, mobilní, osobní nebo pro vzdálenou komunikaci.
Cove
Cove představuje kompaktní prostor umístěný poblíž osobních pracovních míst nebo společných zón, který lidem umožňuje setkávat se a strávit společně chvíli času. Cove je vhodný také pro situace, kdy se do práce vzdáleně zapojují další účastníci prostřednictvím pevného nebo osobního technického vybavení. Dostatečné oddělení od okolního prostoru zajišťující nerušenou práci dalších zaměstnanců je klíčové – zejména při zmíněném využívání techniky.
Meeting Space
Účelem Meeting Space je podporovat sdílení informací – ať už hovoří jeden člověk v čele místnosti nebo spolu kolegové komunikují skupinově. Z toho důvodu je třeba, aby měli všichni účastníci, včetně těch připojených na dálku, dobrý výhled. Vertikálně umístěné obrazovky pomáhají rozvíjet představivost a podporují interakci.
Landing
Landing je otevřené sezení přilehlé k prvkům typu Meeting Space nebo Forum. Před jednáním se zde lidé mohou sejít a po jeho skončení pak využít vizuální propojení mezi ním a přilehlým Meeting Space. Jeho hlavním přínosem je podpora krátkých setkání.
Workshop
Workshop je ideálním prostředím pro skupinovou práci, kreativní přemýšlení a společné směřování ke splnění úkolu. Nabízí snadný přístup k analogovým a digitálním nástrojům a plochám vhodným pro prezentaci již odvedené práce nebo její snazší vykonávání.
Forum
Forum je uzpůsobeno pro prezentace. Obsahuje jasně definované centrum, které bývá stavebně vyčleněno. Jeho nejdůležitějšími rysy jsou jasný přehled pro všechny přítomné, perfektní zvuk a osvětlení a rovněž možnost účasti i pro vzdálené pracovníky.
Plaza
Plaza funguje jako pulzující a dynamické srdce pracoviště. Je to místo, kde se mohou zaměstnanci přirozeně vcítit do chodu dané společnosti. Představuje otevřený a přívětivý společenský prostor situovaný na hlavních průsečících částí se silným provozem. Podporuje různé typy osazenstva a možných vjemů. Plaza vyzývá ke vzájemnému kontaktu, umožňuje souběh rozmanitých pracovních činností, pomáhá šířit informace a je přitažlivé díky prvkům zpříjemňujícím pobyt v něm.

Navštivte náš web www.livingoffice.cz a přečtete si na téma Settings celou studii od společnosti HermanMiller.
Přidejte si cre8 na Facebooku
Přidejte si nás na Facebooku Stačí dát jen LIKE! Pokud se vám líbí, co děláme, pošlete odkaz svým přátelům a kolegům. Díky za sdílení!

Tato zpráva obsahuje sdělení společnosti cre8 s.r.o. se sídlem: K Vyhlídce 922 250 91 Zeleneč. IČ: 246 76 586. V souladu s ustanovením § 7 odst. 3. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další zasílání našich sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@cre8.cz. Nebo klikněte zde. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádné informace o naší společnosti ani další číslo newsletteru. [CONTENT][USERTRACK]